Ön Bilgilendirme Formu

1- İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu (“Ön Bilgilendirme) SOYLU OTO İNŞAAT TAH. MİM. MÜH. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (“SATICI”)’nin ………………. .adresi veya aynı adrese erişim sağlayan Soylu Otokar mobil uygulaması üzerinden ürün satın alan ve aşağıda bilgileri yazılı alıcının (“ALICI”) satış sözleşmesinin koşulları, ürünün/ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ve ürünlerin teslimi ve cayma hakkına ilişkin ön bilgi edinmesi amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Ön Bilgilendirme, 28 Kasım 2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak, 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca ön bilgilendirme formu niteliğindedir.

2- Alıcı ve Satıcı’ ya Ait Bilgiler:

İşbu Ön Bilgilendirme Formunda ALICI ile SATICI kısaca ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

SATICI
Unvanı Soylu Oto İnşaat Tah. Mim. Müh. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Adresi İvedik Merkez Sanayi Sitesi 35.Cad. No:9/A  Yenimahalle-ANKARA
Telefon (0.312) 394 29 90
E Posta info@soyluotokar.com
ALICI
Adı-Soyadı/Unvanı (TC No: )
Adresi TR
Şehir
Telefon

3- Ürünlerin Özellikleri:

Ürün/ürünlerin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir.


Ara Toplam : 0 Adet/₺ 0,00
Kargo Ücretleri : Ücretsiz!
----------------------------------
Genel Toplam : ₺ 0,00

4- Teslimat Şekli

SATICI, 3. maddede yer alan ürünlere ilişkin ödeme işleminin tamamlanmasını takiben söz konusu ürünleri ALICI tarafından teslim alınmaya hazır şekilde poşetleyecek ve/veya hazır ambalajlı haliyle SATICI’nın adresindeki mağazasının uygun bir bölümünde bulunduracaktır.

SATICI, ALICI’nın yukarıda 2. maddede belirttiği cep telefonuna bir işlem kodu gönderecektir.

ALICI, 3 maddede yer alan ürünlere ilişkin ödeme işleminin tamamlanmasını takiben söz konusu ürünleri aynı gün içinde en geç saat 22.00’ye kadar SATICI’nın adresindeki mağazasına gelmek suretiyle teslim alacak veya aldıracaktır.

ALICI, söz konusu ürünleri bizzat almaya gelebileceği gibi, yukarıda 2. Maddede belirttiği kişi/kişiler veya işlem kodunu mağaza personeline beyan edip ürünü teslim almaya gelen kişilerin ürünleri kendisi adına teslim almaya yetkili olduğunu ve bu şekilde yapılan teslimatın kendisine yapılmış sayılacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

ALICI’nın cep telefonuna gönderilecek olan işlem kodu gizli olup, bu kodu korumak, yetkisiz üçüncü kişilere ifşa etmemek ve sadece malları kendi adına teslim almaya yetkili kıldığı kişilere iletmek, tamamen kendi sorumluluğudur.

ALICI veya bu maddede yazılı esaslara göre yetkilendirdiği kişiler, teslim anında yukarıda yazılı ürünlerin bilgilerini içerir satış fişinin Mağaza nüshasını imzalamakla yükümlüdür. Teslimat, teslim almaya gelen kişinin 2. maddede belirtilen ad soyadının ibraz ettiği kimlikle örtüşmesi veya başka bir kişinin işlem kodu bilgisiyle gelmesi halinde kişinin ibraz ettiği kimlikteki ad soyadı ile işlem kodunun Mağaza fişine derç edilmesi şartıyla yapılacaktır. ALICI, bu şartların karşılanmaması halinde teslimatın yapılmamasına, karşılanması halinde ise bu usulde yapılmasına peşinen muvafakat eder.

Herhangi bir şüpheye mahal vermemek üzere, SATICI’nın satın alınan ürünleri ALICI’nın adresine teslim etmek gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu anlamda ALICI’nın ödemekle yükümlü olduğu bir teslimat gideri de bulunmamaktadır.

ALICI veya bu maddede yazılı esaslara göre yetkilendirdiği kişilerin, satış işlemine konu malları aynı gün en geç saat 22.00’ye kadar teslim almaması halinde SATICI satış işlemi iptal ederek tahsil etmiş olduğu bedeli ALICI’nın ödeme yaptığı kredi kartına iade edecek ve malları teslim etme yükümlülüğü sona erecektir.

ALICI, bu yöntemle yapılan satışın malın kendisi veya tarafından aynı gün en geç saat 22.00’ye kadar teslim teslim alınması şartına bağlı olarak yapıldığı, SATICI’nın yalnızca aynı gün en geç saat 22.00’ye kadar malı teslime hazır şekilde tutmakla yükümlü olduğunu beyan ve kabul eder.

5- Ödeme Şekli, ölçü veya tartıda farklılıklar:

5.1 ALICI tarafından söz konusu ürünlerin bedeli, her koşulda kredi kartı veya aynı benzer nitelikteki banka kartları ile elektronik ortamda SATICI’ya ödenecektir. Mağazaya ürünleri teslim almaya gelmeden önce ödemenin başarılı bir şekilde tamamlanmış olması şarttır. Aksi halde ALICI’ya ürün teslimatı yapılmaz.

5.2 ALICI, kg veya miktar ile satılan tartılı mallardan alım yaptığı takdirde, SATICI mağazada teslim anında ALICI’nın satın alam ve ödeme esnasında talep ettiği miktara uymak için azami gayret gösterilecektir. Buna rağmen, teslime hazırlanan ile talep edilen miktar, gramaj farklılık gösterebileceği için toplam alışveriş tutarı, teslimat anındaki mağaza fişinde daha az olabilecek, fakat daha yüksek olmayacaktır. Mağaza fişinde yazılan toplam alışveriş tutarının ödenen tutardan daha düşük olması halinde aradaki fark ALICI’nın ödeme yaptığı kredi kartına aynı gün iade edilecektir. Buna karşın daha fazla miktar ve gramajda teslimat yapılacağı veya yapılmış olduğu iddiasıyla ALICI’dan ilave bedel talep edilmeyecek, bu husus SATICI’nın sorumluluğunda olacaktır.

6- Cayma Hakkı:

ALICI, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşme konusu ürünün/ürünlerin kendisi tarafından mağazada teslim alınmasını takiben 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin SATICI’nın 2. maddede bildirilen posta adresi, telefon numarası, faks numarası ve e-mail adresine, ürünlerin mağazadan teslim alınmasını takiben 14 (ondört) gün içinde yönlendirilmesi yeterlidir. Cayma hakkının kullanılmasında ALICI mesafeli satış sözleşmesi ekinde yer alan formu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir.

ALICI, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi SATICI’YA yönelttiği tarihten itibaren en geç on gün içinde malı teslim aldığı SATICI’nın mağazasına, satış fişinin aslı ile birlikte iade etmek zorundadır. ALICI, cayma süresi içinde malı işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde malda meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olacaktır.

Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa ALICI, SATICI’ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

SATICI, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, malın yukarıda belirtildiği şekilde kendisine iade edilmiş olması şartıyla, ALICI’dan tahsil ettiği bedelleri ALICI’nın ürünleri satın alırken kullandığı ödeme aracına ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde iade edecektir.

7- Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler:

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

  1. a)Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mallar.
  2. b)ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar.
  3. c)Çabuk bozulabilen mallar, yiyecek, içecek gibi günlük tüketim maddeleri veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar.

ç) Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayan mallar.

  1. d)Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallar.
  2. e)Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar.
  3. f)Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri.
  4. g)Gazete, dergi gibi süreli yayınlar.
  5. e)Elektronik ortamda ALICI’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallar.

Satılan malın yazılım, DVD, VCD, CD, kaset, bilgisayar, kırtasiye malzemesi, kozmetik ürünler vb. gibi ürünler olması halinde, cayma hakkının kullanılabilmesi için ambalajın açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şarttır. Aksi halde Alıcı tarafından cayma hakkı kullanılamaz.

Cep telefonları ve sair elektronik ürünler yetkili servis garantisi ile satıldığından, ürün ile ilgili bir ayıp bulunması halinde, ayıbın öncelikle yetkili servis tarafından belgelendirilmesi gerekmektedir. Sonrasında garanti belgesi ile birlikte ürünün kutusu, ambalajı ve diğer tüm aksesuarları eksiksiz olacak biçimde SATICI’ya iade edilmelidir.

ALICI, yapacağı tüm iadeleri orijinal ambalaj ve kutu ile ve ürünün ambalajı bozulmaksızın yapılmalıdır. Cep telefonları kutusu garanti belgesi kaşelenmek suretiyle ambalajsız gelmekte olup, bu husus iade sebebi olarak kabul edilmez.

Diğer Şartlar

8- ALICI, SATICI’nın mağazasında ürünleri teslim almadan önce muayenesini yapmalı, olağan muayene ile tespit edilebilen ayıplı ve hasarlı ürünleri SATICI yetkilisinden teslim almamalıdır. ALICI malı gözden geçirmeyi ihmal eder ve malı teslim alırsa, ürünün sağlam ve hasarsız olduğunu kabul etmiş sayılır.

9- Satış konusu ürünlerin teslimatı için ALICI’nın mal satım sözleşmesine elektronik ortamda teyit vermiş olması ve mal bedelini ödemiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal bedeli ödenmez, SATICI hesaplarına ulaşmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI’nın malı teslim etme yükümlülüğü sona erer.

10- Satın alınmayan bir ürünün teslimi durumunda; SATICI ALICI’ya telefon ya da e-posta yoluyla bilgilendirme yaparak, satın almadığı halde ALICI’ya teslim edilen ürünü iade edilmesini talep edebilir. ALICI bu durumda bedeli ödenmemiş olan malı SATICI’ya iade etmek ve kargoya teslim etmekle yükümlüdür. Bu halde kargo ücreti SATICI’ya aittir.

12- …….. sitesinde veya aynı siteye erişim sağlayan Soylu Otokar mobil uygulamasında bulunan ürünlerin satışı, ALICI’nın teslimatın yapılmasını talep edeceği yukarıda yazılı …………….mağazanın stokları ile sınırlıdır. SATICI, stokların tükenmiş olması veya benzeri imkânsızlık halleri, mücbir sebepler ve olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü mağazada aynı gün içinde teslime hazır bulundurmaz ve/veya teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirecektir. Bu durumda satış işlemi iptal edilerek mal bedeli olarak ödediği tutar aynı gün içinde ALICI’nın kredi kartına iade edilir.

13- ALICI, gerek ……. adresi veya aynı siteye erişim sağlayan Soylu Otokar mobil uygulamasında yer alan üyelik formunda belirtmiş olduğu ve gerekse işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından doğacak her türlü zarardan sorumlu olduğunu, SATICI’nın bu nedenle bir zarara uğraması halinde SATICI’nın zararını tazmin etmeyi kabul ve beyan eder. ALICI aşağıdaki onaylıyorum butonunu tıklamak suretiyle işbu önbilgilerin tümünü okuduğunu, anladığını kabul eder.

14- ALICI, her türlü soru, talep ve şikâyetlerini 1. maddedeki adrese …………. e-posta adresine ve ……….. numaralı ………… hattına yapabilecektir. Ayrıca ALICI, şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldıkları veya ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir.